Защита памятников от граффити

Защита памятников от граффити

Ochrana památek před graffiti

Аннотация: В работе рассматривается явление современности, называемое граффити и оценка текущих возможностей для удаления граффити в результате проведенных экспериментов.Теоретическая часть содержит исторические и социологические аспекты, ведущие к формированию и поддержанию граффити в современном обществе, но в первую очередь фокусируется на технологической части проблемы. Вся проблема изучается на поверхностях из натурального каменя.Практическая часть сосредоточена на отдельных очистителях, используемых в коммерческих компаниях для удаления граффити и оценке их эффективности очистки. Эффективность сравается на трех основных типах пород: гранит, мрамор и травертин. Экспериментальная часть дополнена несколькими другими экспериментами, в том числе применение карандаша плазмы.

Abstract: Tato práce se zabývá fenoménem moderní doby zvaným graffiti, zhodnocením současných možností k jejich odstraňování a prezentací vlastních poznatků vyplývajících z provedených pokusů. Teoretická část obsahuje jak historické, tak sociologické aspekty vedoucí ke vzniku a udržení graffiti v moderní společnosti, ale především je zaměřena na technologickou část tohoto problému. Celá problematika je zde studována na povrchu významného uměleckého a stavebního materiálu, přírodního kamene. Praktická část je zaměřena na jednotlivá rozpouštědla používaná v komerčních odstraňovačích graffiti a na zhodnocení jejich vlastního čistícího efektu. Účinnost je porovnávána na zástupcích tří základních typů hornin: žule, mramoru a travertinu. Experimentální část je doplněna několika dalšími doprovodnými experimenty, včetně aplikace plazmatu plazmovou tužkou. 

 

Автор/Источник: 
http://is.muni.cz
Доступ
Статус доступа: 
Free
5
Ваша оценка: Нет (1 голос)