Antigrafiti protection of historical objects

Antigrafiti protection of historical objects

Ochrana památek před graffiti

Abstract: This work deals with the phenomenon of modern times, called graffiti. The thesis describes and reviews various ways of graffiti removal based on author´s proposals that follow from performed experiments. The theoretical part reflects both historical and sociological aspects leading to the creation and nature of graffiti demonstrations as well as its extent in the modern society. The work describes technological methods and equipment used for the graffiti removal from natural stone surfaces. The experimental part is focused on single solvents which are present in available antigraffiti agents. Their efficiency was tested on three significant artistic and building material, natural granite, marble, and travertine. This section is supplemented by results of some other experiments, including the application of plasma pencil

Abstract: Tato práce se zabývá fenoménem moderní doby zvaným graffiti, zhodnocením současných možností k jejich odstraňování a prezentací vlastních poznatků vyplývajících z provedených pokusů. Teoretická část obsahuje jak historické, tak sociologické aspekty vedoucí ke vzniku a udržení graffiti v moderní společnosti, ale především je zaměřena na technologickou část tohoto problému. Celá problematika je zde studována na povrchu významného uměleckého a stavebního materiálu, přírodního kamene. Praktická část je zaměřena na jednotlivá rozpouštědla používaná v komerčních odstraňovačích graffiti a na zhodnocení jejich vlastního čistícího efektu. Účinnost je porovnávána na zástupcích tří základních typů hornin: žule, mramoru a travertinu. Experimentální část je doplněna několika dalšími doprovodnými experimenty, včetně aplikace plazmatu plazmovou tužkou. 

 

Author/Source: 
http://is.muni.cz
Access
Access status: 
Free
5
Your rating: None (1 vote)